Rahbariyat

Xodjayev Azizbek Shavkatovich

Председатель Правления

Tel: (+99871) 233-00-79
faks: (+99871) 233-01-57
e-mail: info@nbuig.uz

Jo’rayev Kobil Baxrambekovich

Заместитель Председателя Правления

tel: (+99871) 233-00-79
faks: (+99871) 233-01-57
e-mail: info@nbuig.uz

Skip to content