Information on dividends

Kompaniyaning yagona aktsiyadori qarori bilan 2020 yil yakuni bo’yicha 23 126 785 703,0 so’m miqdorida sof foyda taqsimlashga qaror qilindi:

  • kompaniyaning zaxira fondini shakllantirish uchun-sof foydaning 5% 1 156 339 285,15 so’m miqdorida;
  • kompaniyaning yagona aksiyadoriga dividendlar to’lash uchun-dividendlar solig’ini hisobga olgan holda 21 970 446 417,85 so’m miqdorida sof foydaning 95 foizi 1 098 522 320,89 so’m miqdorida.
Skip to content